மனிதர்களில் இரண்டே விதம் தான். ஒன்று மாட்டிக் கொண்டவர்கள். மற்றொன்று இதுவரை மாட்டாமல் தவறு செய்து கொண்டிருப்பவர்கள்…:மாட்டிக்கொண்டவன் கெட்டவனாக சித்தரிக்கப்படுகிறான்.. மாட்டாமல் தவறு செய்பவன் நல்லவனாக அலங்கரிக்கப்படுகிறான்….:இதில் என்ன கொடுமை என்றால், மாட்டாமல் தவறு செய்பவன் மாட்டிக் கொண்டவனை குற்றம் சொல்லித்…

0 Comments

நீரிழிவு ஒரு நோயே கிடையாது. செரிமானக் கோளாறால் ஏற்படும் சிறு உபாதைதான்..

படியுங்கள் புரியும்.. கீழ்க்கண்ட அறிகுறிகள் இருப்பது நோயல்ல!நோயாகமாற்றப்படுகிறது ! அடிக்கடி சிறுநீர் கழித்தல்(Polyurea-excessive and frequent urination). அதிக தாகம்(Polydipsia-dryness of mouth and excessive thirst) அதிக பசி (அதிக சோர்வு)(Polyphagia-excessive hunger) இவைகள்தான் உலகளாவியசர்க்கரை நோயின் அறிகுறிகளாக(international symptoms…

0 Comments

கடவுள் வந்தார்…!

இறைவனைக் காண பக்தர்கள் பத்து பேர்,கடுமையான விரதம் இருந்து வணங்கி வழிபட்டு வந்தனர்…!! "என்ன வேண்டும் கேளுங்கள், தருகிறேன்..!” என்றார்.. அவரிடம் பத்து மனிதர்கள் தம் தேவைகளைக் கேட்டனர்.. முதல் மனிதன் : “எனக்கு கணக்கிலடங்கா காசும்,பெரிய பிஸினஸும் வேண்டும்..!” இரண்டாம்…

0 Comments

நீரிழிவு ஒரு நோயே கிடையாது. செரிமானக் கோளாறால் ஏற்படும் சிறு உபாதைதான்..

நீரிழிவு ஒரு நோயே கிடையாது. செரிமானக் கோளாறால் ஏற்படும் சிறு உபாதைதான்.. படியுங்கள் புரியும்.. கீழ்க்கண்ட அறிகுறிகள் இருப்பது நோயல்ல!நோயாகமாற்றப்படுகிறது ! அடிக்கடி சிறுநீர் கழித்தல்(Polyurea-excessive and frequent urination). அதிக தாகம்(Polydipsia-dryness of mouth and excessive thirst) அதிக…

0 Comments

..மரணம் உன்னதமானது..

மனிதன், ஏன் இன்னொரு மனிதனின் இறுதிச்சடங்கில் பங்கேற்க வேண்டும்.? "மரணம்" உன்னதமானது.! அதை உணரும் போது... உயிர் உடலில் இருக்காது.! ஒரு மனிதன், எப்போது அச்சம் கொள்கிறான்.? இன்னொரு மனிதனின் இறந்த சவத்தை பார்க்கும் போது தானும் நடுங்குகிறான். உலகின் வேறு…

0 Comments